pavel.radosta@seznam.cz
tel.: +420 602 709 671


Klienti vydavatelství MCU, Czechtourism, Česká centra, CK Livingstone, město Olomouc a další.