pavel.radosta@seznam.cz
tel.: +420 602 709 671


Nový pohled na život a dobu lovců mamutů Beseda s promítáním a autorským čtením zavede posluchače do doby, kdy se psaly první stránky našich dějin. Představí předky člověka i naše nejbližší příbuzné. Hlavní pozornost je věnována době lovců mamutů (gravettien) a následující civilizaci po...
Přednáška o „lovcích mamutů“ a spol. – doporučeno pro děti 4., 5. a 6. ročník) Beseda s promítáním a autorským čtením ilustruje dětem srozumitelným způsobem první stránky našich dějin. Upozorní na předky člověka i na naše nejbližší příbuzné (neandrtálce, denisovce). Hlavní pozornost je...
  Více než sto let patří román Eduarda Štorcha Lovci mamutů k nejoblíbenějším knihám pro mládež. A více než sto let je povinnou, dnes doporučenou školní četbou. Od posledních Štorchových korektur ovšem věda zabývající se pravěkem značně pokročila. Nové analytické metody a nové nálezy tak...
Projekce i povídání o nejrůznějších koutech a podobách České republiky.