pavel.radosta@seznam.cz
tel.: +420 602 709 671


Člověk otevírá zvířatům ještě jednu kapitolu. Po jejich smrti. Ku potěše i poučení ožívají zvířata životě v depozitářích muzeí, pracovnách lovců, halách vil a veletržních expozicích. Budiž jim jejich život po životě lehký.